ԳԱՏԱՀ-ի Գործադիր տնօրինությունը
Հարություն Կարապետյան - ԳԱՏԱՀ-ի հիմնադիր, նախագահ և գործադիր տնօրեն harkar@nfsat.am
Գրիգորի Մանասարյան - Ծրագրի տնօրեն gmanas@nfsat.am
Աննա Բաղրամյան - Ծրագրի տնօրեն anna@nfsat.am
Ալեքսանդր Խաչունց - Ծրագրի տնօրեն khas@nfsat.am
Լուսինե Համբարձումյան - Հաշվապահ lusine@nfsat.am
Մեսրոպ Ղուլիջանյան - Համակարգչային ադմինիստրատոր admin@nfsat.am


Լուսինե
Հաշվապահ

Գրիգորի
Ծրագրի տնօրեն

Ալեքսանդր
Ծրագրի տնօրեն

Մեսրոպ
Համակարգչային ադմինիստրատոր

Աննա
Ծրագրի տնօրեն