ԳԱՏԱՀ–ը համոզված է, որ.

- Գիտությունը վճռորոշ դեր է ունենալու Հայաստանի ապագայի համար և ուղի է հարթելու դեպի նրա տնտեսական և արդյունաբերական վերածնունդը:

- Հայաստանի գիտական համայնքը կգտնի իր արժանապատիվ տեղը միջազգային գիտական հանրության մեջ, անկախ այդ ուղու դժվարություններից։

- Գիտության աջակցության մրցակցային սկզբունքները չունեն որևէ այլ կենսունակ այլընտրանք Հայաստանում։


 
ԳԱՏԱՀ–ի նպատակներն են.
 • Կանխել Հայաստանի գիտական ներուժի կազմալուծումը և չհանդիսանալ նրա վերջնական քայքայման
       ականատեսը։
 • Ստեղծել պայմաններ Հայաստանից գիտնականների և ճարտարագետների արտահոսքի կանխման համար։
 • Նպաստել երիտասարդ սերնդի ներգրավմանը գիտության բնագավառ՝ նրանց համար ստեղծելով
       բարենպաստ պայմաններ։
 • Նպաստել Հայաստանի գիտական համայնքի ինտեգրմանը միջազգային գիտական հանրության հետ։
 • Աջակցել Հայաստանի գիտական ներուժի զարգացմանը և այդպիսով նպաստել Հայաստանի տնտեսական
       զարգացմանը։

  ԳԱՏԱՀ–ի գործունեության սկզբունքներն են.

 • ԳԱՏԱՀ–ը հավատարիմ է կառավարման երեք սկզբունքների. օրինականություն, գործունեության
       թափանցիկություն և հավասար մոտեցում բոլոր մասնակիցների նկատմամբ։
 • ԳԱՏԱՀ–ի բոլոր աջակցություններն ունեն մրցութային բնույթ՝ անկախ նախագծի հեղինակի գիտական
       կոչումից և պաշտոնից։
 • ԳԱՏԱՀ–ի աջակցությունները բացառապես պայմանավորված են հայտերի գիտական արժանիքներով,
       որոնք բացահայտվում են նախագծերի գիտական անկախ միջազգային փորձաքննության միջոցով։
 • ԳԱՏԱՀ–ի միջոցները հասցեագրվում են ոչ թե կազմակերպություններին, այլ անմիջապես գիտախմբերին
       և գիտնականներին՝ որպես աջակցություն նրանց նախաձառնություններին։
 • ԳԱՏԱՀ–ի բոլոր մրցույթները հիմնված են հայտերի ներկայացման բաց հայտարարության սկզբունքի վրա,
       և դրանց արդյունքները բացահայտ կերպով հայտարարվում են:
 • Որպես կանոն, փորձագետների անստորագիր կարծիքները և դիտողությունները վերադարձվում են
       դիմորդներին, որպեսզի օգնեն նրանց պատրաստվելու նմանատիպ այլ մրցույթներին։