Դժվար է դեռևս լիարժեք գնահատական տալ ԳԱՏԱՀ–ի գործունեությանը, քանի որ դա կարող է անել միայն ապագան։ Բայց և այնպես, համադրելով հայտարարված նպատակները, որոնց նշանակետը Հայաստանի գիտության համակարգի արժանավոր տեղն է միջազգային գիտական շարժման շարքերում, կարելի է արձանագրել ԳԱՏԱՀ-ի որոշակի ձեռքբերումների մասին: ԳԱՏԱՀ–ի գործունեության արդյունավետությունը պայմանավորված է նրանով, որ տրամադրվող աջակցությունները բացառապես պայմանավորված են նախագծերի գիտական արժանիքներով և մեր գործունեության երեք առաջնային սկզբունքներով, որոնք են՝
օրինապահությունը,
թափանցիկությունը
և հավասարությունը։

 
1. Մեր գործունեությունը ենթարկվում է տարեկան անկախ աուդիտի` միջազգային չափանիշներին համապատասխան.
 • Անկախ աուդիտորական հաշվետվություն
       (NFSAT-02-2000 նախագծեր, GTA ՍՊԸ, Երևան, Փետրվարի 23, 2004)
 • Անկախ աուդիտորական հաշվետվություն
       (NFSAT-03-2001 նախագծեր, GTA ՍՊԸ, Երևան, Փետրվարի 23, 2004)
 • Անկախ աուդիտորական հաշվետվություն
       (Նախագծեր NFSAT-03-2001, GTA ՍՊԸ, Երևան, Ապրիլի 10, 2005)
 • Անկախ աուդիտորական հաշվետվություն
       (NFSAT-004 մինչ 009 և 014 նախագծեր, GTA ՍՊԸ, Երևան, Ապրիլի 10, 2005)

  2. Մինչ օրս ԳԱՏԱՀ–ի կազմակերպչական գործունեությունը արժանացել է երեք անկախ գնահատականների.
 • NSF–ի նախկին գիտակազմակերպչական փորձագետ (2002),
 • Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան փորձագետ (2004),
 • ԱՄՆ Ազգային Ակադեմիաների Ազգային Գիտահետազոտական Խորհրդի հանձնաժողով (2004):

  3. ԳԱՏԱՀ–ի օրինակով հիմնադրվել են նմանատիպ երեք կազմակերպություններ.
 • Մոլդովայում
 • Վրաստանում
 • Ադրբեջանում 4. ԳԱՏԱՀ–ի գործունեությունը դրականորեն հիշատակվել է շատ տեղական և միջազգային թերթերում և ամսագրերում.
 • SCIENCE, Vol. 277, P. 23 (4 JULY, 1997).
 • NOYAN TAPAN (in English), Issue #41(186), P. 10 (15 October, 1997).
 • SCIENCE, Vol. 281, P. 317 (17 JULY 1998).
 • SCIENCE, Vol. 284, P. 1547 (28 MAY 1999).
 • SCIENCE AND TECHNOLOGY IN ARMENIA. Toward a Knowledge-Based Economy. NRC, The National
       Academies Press. Washington D.C., 2004, P. 3